เรื่องอันตรายที่ชายไทยไม่ระวังตัว

December 19, 2023 by No Comments

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่พบได้เป็นอันดับ 4 ของชายไทยและยังมีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการศึกษาของต่างประเทศพบว่าชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยง มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ที่ร้อยละ 16.7 2 ส่วนผู้ชายที่มีอายุประมาณ 60 ปีมีโอกาสตรวจเจอมะเร็งต่อมลูกหมากร้อยละ 50-60 ความเสี่ยงของโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และอาจจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 80 ของผู้ชายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ขนาดคนอายุมาก ถึงจะดูหนังโป๊vkไม่ไหวก็ยังเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ดี
จากการศึกษาพบว่าประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซียอินโดนีเซีย และประเทศไทยมีอัตราการป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าประชากรในแถบยุโรปอเมริกาและแอฟริกา อาจเป็นเพราะเราชอบดูหนังโป๊vkหรือเปล่า ที่น่าสนใจก็คือในเมืองใหญ่ของทวีปเอเชียพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆเช่น ประเทศญี่ปุ่นจีน ไทย ฮ่องกง เป็นต้น ทั้งที่ประเทศเหล่านี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในวงการหนังโป๊vk

ปัจจัยเสี่ยง ของมะเร็งต่อมลูกหมากคือ
1. อายุที่เพิ่มขึ้นก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้นพบมากในชายที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและในผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี จะพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากได้น้อยกว่า ตัดใจละเพราะเป็นช่วงวัยที่ดูหนังโป๊vkเยอะ
2. จากการศึกษาพบว่าคนที่ทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์มากจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่สูง จากการสำรวจประชากรของประเทศญี่ปุ่นที่ทานอาหารจำพวกปลาถั่วจะพบมะเร็งต่อมลูกหมากในอัตราที่ต่ำ แต่เมื่อศึกษาประชากรญี่ปุ่นที่มีการอพยพไปอยู่ที่ประเทศซานฟรานซิสโก ประเทศ แอฟริกา หรือสหรัฐอเมริกา กลับพบว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงเทียบเท่ากับชาวยุโรปและชาวแอฟริกัน
3. พันธุกรรมก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก พบว่าหากคนในครอบครัวมีพ่อ พี่ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้องชายในครอบครัวเดียวกันนั้นก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคนี้
4. หากเปรียบเทียบระหว่างประชากรที่ได้รับแสงแดดตลอดปีของทั่วโลก พบว่าประชากรที่ได้รับแสงแดดตลอดปีมีการป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่ต่ำกว่า จึงมีการตั้งสมมติฐานว่าอาจจะเกี่ยวกับวิตามินดีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก
1. กรองก้นเพื่อตรวจดูลักษณะของผิวสำหรับลูกหมากหากแข็ง หรือขรุขระ ก็อาจจะเป็นมะเร็งได้ สังเกตตัวเองเวลาที่ดูหนังโป๊vkก็น่าจะพอสังเกตได้
2. ตรวจดูข้างทีเอสเอถ้าหากว่ามีค่าสูงเกิน 4 จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ แต่ถ้าค่า psa ที่สูงนั้นไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งได้ อาการของต่อมลูกหมากโตตามธรรมชาติก็จะส่งผลให้ค่า psa สูงได้เช่นกัน